Υπεγράφη στις 8 Ιουνίου 2017 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», Ποσού: 137.170,82 (με ΦΠΑ 24%).

Στη συμπληρωματική αυτή σύμβαση περιλαμβάνονται εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική-κύρια σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και τη σωστή λειτουργία του Εθνικού Δικτύου στη θέση-περιοχή των επεμβάσεων.

Η εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης θα ολοκληρωθεί σε διάστημα ενενήντα ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 6-9-2017, οπότε θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το σύνολο του έργου.