Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της απόφασης να μην ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία βρίσκεται μετά την καταστροφή του ορυχείου στο Αμύνταιο η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ εκτιμά διαχρονικά (ή τουλάχιστον εκτιμούσε) ότι το υψηλό κόστος της ασφάλισής τους είναι ασύμφορο σε σχέση με το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών, με αποτέλεσμα, πλην των μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, τα υπόλοιπα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης να μην έχουν καμία ασφαλιστική κάλυψη.

Μάλιστα, η επιλογή της μη ασφάλισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ γίνεται εν γνώση του ρίσκου που αυτή συνεπάγεται, καθώς εντοπίζεται ως ένας από τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που απειλούν την επιχείρηση και που, υπό συνθήκες, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια εσόδων ή αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Η καταστροφή στο Αμύνταιο, όμως, δεν περιορίζει απλά τα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα επιφορτίζει την επιχείρηση και με το κόστος της αποκατάστασης της τεράστιας ζημιάς. Ένα κόστος που πλέον καλείται να σηκώσει μόνη της.

Πάντως, η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι τελικά η ζημιά στο Αμύνταιο θα περιοριστεί σε μεγέθη διαχειρίσιμα και σαφώς μικρότερα αυτών που προέβλεπαν οι πρώτες εκτιμήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Διαχρονική πρακτική

Η μη ασφάλιση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ, αποτελεί διαχρονική επιλογή των διοικήσεων της επιχείρησης.

Η μόνη περίοδος που εξετάστηκε το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης ήταν το 2011, ενόψει τότε και του επικείμενου διαχωρισμού των κλάδων μεταφοράς και διανομής.

Τη χρονιά εκείνη, όπως και το 2012, η τότε διοίκηση της ΔΕΗ εξέτασε το ενδεχόμενο διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και των ευθυνών της έναντι τρίτων. Τελικά, όμως, αυτή η προοπτική δεν ευοδώθηκε.

Σε σχέση με τον κίνδυνο που ενέχει η μη ασφάλιση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ για το 2016 αναφέρονται τα εξής:

 «Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι των συνήθων κινδύνων, που σχετίζονται με τους σταθμούς παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, τα ιδιόκτητα ακίνητά του και τον εξοπλισμό. Ασφαλίζονται μόνο τα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τα υλικά και τα ανταλλακτικά καθώς και για υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο εκτιμώμενο υψηλό κόστος που συνδέεται με την ασφάλιση κατά των κινδύνων αυτών σε σύγκριση με το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών σε περίπτωση που κάποιοι από τους υπόψη κινδύνους συμβούν και το διεσπαρμένο δίκτυο σταθμών παραγωγής Η/Ε. Επιπλέον ο Όμιλος δεν ασφαλίζεται για υποχρεώσεις έναντι τρίτων σε σχέση με τα δίκτυα διανομής Η/Ε. Τα έργα υπό κατασκευή (εκτός των δικτύων) ασφαλίζονται από τους εργολάβους για το διάστημα υλοποίησής τους. Τα ποσά μετρητών στα Καταστήματα Πώλησης της Εμπορίας ή χρηματαποστολές αυτών, ασφαλίζονται έναντι κλοπών, καθώς επίσης ασφαλίζεται και η μεταφορά υγρών καυσίμων.

Οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά σε βασικούς σταθμούς παραγωγής Η/Ε, ή σε πάγια μεταφοράς και διανομής ή εξοπλισμό ορυχείων ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας. Επιπλέον, διακοπές λειτουργιών που συμβαίνουν λόγω εργατικών διαφορών, απεργιών, σεισμών, πυρκαγιών και δυσμενών καιρικών συνθηκών, μεταξύ άλλων παραγόντων, θα μπορούσαν ενδεχομένως, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκειά τους, να οδηγήσουν σε απώλεια εσόδων ή αύξηση του λειτουργικού κόστους».

ΠΗΓΗ https://energypress.gr