ο Συμβούλιο Επιλογής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την Αρ.18η/13-06-2017 Πράξη του, καταρτίζει προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών  σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Κοζάνης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση,  στο  γραφείο του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης, από σήμερα Τρίτη 13-06-2017 έως και την Πέμπτη 15-06-2017 και ώρα 15:00 μμ είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε μέσω FAX στο 24610 47233.

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (axiologikos_pinakas.xls)axiologikos_pinakas.xls