Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-epal.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal

είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis

Για τη διευκόλυνση τους οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στη σχολική μονάδα από 19/6 έως 23/6,  τις ώρες 17:30 – 20:30 για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης.

 Για τους ήδη υπάρχοντες μαθητές  θα μπορεί να γίνει και η ανανέωση της εγγραφής τους.

Για τους μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α’ και Β’ τάξη, στη σχολική μας μονάδα, οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν  αφού γίνει η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης  (19-23/6/2017) από τις 26/6/2017 έως τις 30/6/2017.

Δικαιολογητικά για νέες εγγραφές:

  • Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • 1 φωτογραφία
  • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή Βεβαίωση εργοδότη, αν υπάρχει

Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑΛ στο έγγραφο του υπουργείου Αρ πρωτ.: Φ1/98666/Δ4 του ΥΠΕΠΘ  που επισυνάπτεται.