Για να είναι δυνατός ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός για την αγροτική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας, τη δίκαιη κατανομή των δημόσιων πόρων και τη διάφανη διαχείρηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων!
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ολοκληρώνει την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την καταγραφή του συνόλου των κατ΄επάγγελμα αγοτών, προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προσδιορίσει το ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες, κατά τη διαδικασία της αυτόματης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των κατ΄επάγγελμα αγροτών!