Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 30 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Ανατροπή αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

  1. Έγκριση αποφάσεων ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

  1. Ανταλλαγή ευχών .

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Θεοδοσιάδης