Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Κοζάνης ανακηρύχτηκε από τη UNICEF «ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩN ΠΑΙΔΙΩΝ» και έλαβε Δίπλωμα μαζί με συγχαρητήρια επιστολή που αιτιολογούσε την ανακήρυξη.

Σύμφωνα με αυτή το σχολείο μέσω των εκπαιδευτικών Βασιλειάδου Σουλτάνα και Καλελή Ζωή που είχαν αναλάβει την εκπόνηση του προγράμματος, συνέβαλε αποφασιστικά στο έργο της UNICEF με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών του σχολείου για τα προγράμματα που εφαρμόζονται για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτής της ευαισθητοποίησης για την κατάσταση των παιδιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να νιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του αλτρουισμού. Προωθήθηκε επίσης η ανάπτυξη αξιών όπως αλληλεγγύη, ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη και ευαισθησία προς το περιβάλλον στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους που τους εφοδιάζει με τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να προαγάγουν τις αξίες αυτές φέρνοντας θετικές αλλαγές στη δική τους ζωή και την κοινωνία που ζουν, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.