Ετήσια εκδήλωση συγχρονισμένης κολύμβησης, το Σάββατο 24 Ιουνίου, στο δημοτικό κολυμβητήριο στην Πτολεμαΐδα.