Όπως αναφέρει η Αυγή επικαλούμενη πηγές της ΔΕΗ, στην αυλή του ΑΗΣ Αμυνταίου υπάρχουν αποθέματα λιγνίτη για 25 ημέρες. Παράλληλα, η επιχείρηση είναι έτοιμη να θέσει σε λειτουργία και στο παρακείμενο ορυχείο της Λακκιάς, ώστε να καλύψει τυχόν αυξημένες ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οτιδήποτε προκύψει σε επίπεδο ζήτησης καθώς για τουλάχιστον ένα μήνα έχει «έτοιμο» λιγνίτη.

energypress.gr