Τριήμερες γιορτές πολιτισμού και παράδοσης στο Δ.Δ. Πρωτοχωρίου Κοζάνης, 5-7 Ιανουαρίου.