Τον τελευταίο καιρό και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, έχει εντοπιστεί από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ότι σε πολλές περιπτώσεις τα λύματα οικοδομών και άλλων ακινήτων, διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης και όχι στο δίκτυο ομβρίων όπως θα έπρεπε.

Συνέπεια των λαθεμένων αυτών συνδέσεων είναι:

  • Η δημιουργία ανεπανόρθωτων ζημιών στα δίκτυα αποχέτευσης.

  • Η έντονη δυσοσμία, από τα φρεάτια ομβρίων.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι καταναλωτές να ελέγξουν τις συνδέσεις τους.

Οι καταναλωτές που έχουν λαθεμένα την αποχέτευσή τους συνδεδεμένη με το δίκτυο ομβρίων, προκειμένου να προστατεύσουν το ακίνητό τους, αλλά και το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, θα πρέπει να διορθώσουν άμεσα αυτή την κακοτεχνία.

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και συγκεκριμένα άρθρο 5, παρ. 1 «Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων γίνεται μόνο στο δίκτυο αποχέτευσης. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων η αποχέτευσή τους στο δίκτυο ομβρίων».

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αποκατάσταση, επικοινωνήστε με το Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας στα τηλέφωνα 2463027456 και 2463021241, για να μην προχωρήσει η Επιχείρηση σε κυρώσεις ή άλλες ενέργειες, σε εφαρμογή του Κανονισμού Αποχέτευσης (http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-apoxeteusis-eordaias).

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΣ