Με συντονισμένες ενέργειες και πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο, ο οποίος δεν χωρούσε αμφισβήτηση ως προς το χαρακτηρισμό του Καταφυγίου ως «Μαρτυρικό χωριό», σας ενημερώνουμε ότι με το υπ΄αριθμ. 49 Προεδρικό Διάταγμα της 1ης Ιουνίου 2017 έγινε η ιστορικά επιβαλλόμενη αναγνώριση του ηρωικού μας χωριού ως «Μαρτυρικό χωριό».

Ο πρόεδρος της Τ.Κ κ. Τζέλλας Ιωάννης με την αμέριστη συμπαράσταση του συμπατριώτη μας κ. Ζήνωνα Σατραζέμη συνέλεξαν τα απαραίτητα ντοκουμέντα και με εμπεριστατωμένη εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων -Βελβεντού στις 11/06/2015 αιτήθηκαν την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ και την προώθησή της προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων η οποία και εισηγήθηκε θετικά περί του αιτήματος στις 26/07/2016. Οι περιγραφόμενες ενέργειες αποτυπώθηκαν στο αριθμ. 388-389 φύλλο Νοέμβριου- Δεκέμβριου της εφημερίδας της ΜΕΚ «Το Καταφύγι».

Η αναγνώριση του Καταφυγίου ως «Μαρτυρικό χωριό» ήταν χρέος της πολιτείας το οποίο θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από πολλών ετών.

Επίσης είναι χρέος της πολιτείας να προχωρήσει χωρίς συμβιβασμούς και πολιτικές σκοπιμότητες στη διαδικασία των αποζημιώσεων των περιουσιών τους που δικαιούνται οι εκ θεμελίων εκπατρισθέντες Καταφυγιώτες λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής του χωριού τους και της απώλειας των περιουσιών τους, καθώς και της απώλειας ανθρώπινων ζωών από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον μαύρο Δεκέμβριο του 1943, λόγω της σθεναρής Εθνικής Αντίστασης που είχε αναπτυχθεί στις αετοφωλιές των Πιερίων.

Δυστυχώς και σήμερα εν έτη 2017 επιχειρείται η δεύτερη ερήμωση του χωριού μας, με την πλήρη εγκατάλειψη του από το Δήμο Σερβίων- Βελβεντού. Οι Καταφυγιώτες ενωμένοι θα αγωνιστούμε για άλλη μία φορά και θα κρατήσουμε όρθιο και ζωντανό το χωριό μας μη επιτρέποντας έναν δεύτερο αφανισμό.

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΤΖΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ