Το θέμα του εργολαβικού και μόνιμου προσωπικού συζήτησε, σήμερα το πρωί, με τον Ορυχειάρχη Αμυνταίου, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας Αναστάσιος Τσιλφίδης. Ο κ. Τσιλφίδης ζήτησε να πληροφορηθεί αν χάνονται θέσεις εργασίας από το Ορυχείο Αμυνταίου, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Από τους 200 εργολαβικούς εργαζομένους, οι 150 θα συνεχίσουν εργασίες στο ορυχείο Αμυνταίου, που θα σχετίζονται π.χ. με τη διάσωση υλικου κ.α., ενώ οι υπόλοιποι 50 θα αναλάβουν εργασίες στο Ορυχείο Νότιου Πεδίου. Σε ό,τι αφορά τα  180 περίπου άτομα μόνιμου προσωπικο,ύ θα πάρουν απόσπαση σε άλλα ορυχεία. Ο κ. Τσιλφίδης ζήτησε αυτή η μετακίνηση να γίνει με αξιοκρατία με βάση το γεωγραφικό κριτήριο για κάθε εργαζόμενο.