Στο φροντιστήριο Μ.Ε. Νόηση, στόχος μας είναι η βαθιά κατανόηση της γνώσης που προσλαμβάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του γυμνασίου και του λυκείου, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρθουν με επιτυχία στην διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και να περάσουν τελικά στην σχολή που επιθυμούν.

Στο φροντιστήριο Μ.Ε. Νόηση, θεωρούμε ότι η κατανόηση και η χρήση των επιστημών μπορούν να γίνουν κτήμα κάθε ανθρώπου, γι’ αυτό και αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή ως μοναδική προσωπικότητα. Καλλιεργούμε στον μαθητή και την μαθήτρια, την ικανότητα για αυτόβουλή και αυτόνομη μάθηση, την «μάθηση της μάθησης», γιατί αναγνωρίζουμε πως είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πετύχει τους στόχους του/τις.

Στο φροντιστήριο Μ.Ε. Νόηση, επιμένουμε στην διανοητική απόλαυση που προσφέρει η πρόσληψη της γνώσης και φυσικά στην άμεση χρήση της. Βελτιώνουμε την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν την γλώσσα με ευχέρεια και ακρίβεια, να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους και την μνήμη τους.

Επιμένουμε στην κριτική παιδαγωγική!

 

Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε την πολύχρονη εμπειρία μας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου με στόχο την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, με νέες μειωμένες τιμές. 

 

Στους προσανατολισμούς:

 

  • Θετικών σπουδών
  • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Σε 4 επιστημονικά πεδία:

  • Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
  • Επιστήμες Υγείας και Ζωής
  • Παιδαγωγικές επιστήμες
  • Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Χ. Μούκα 4, Κοζάνη

(απέναντι από το Κοβεντάριο)

Τηλ. 24610 50985

Email: [email protected]