Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία alfa για την προσφορά της στον Σύλλογο μας, σεβαστής ποσότητας κιχί για τις ανάγκες της ημερίδας μας.

Τα προϊόντα όχι μόνο ήταν άφθονα αλλά και νοστιμότατα