Αγαπητό kozan.gr,

Αναφερόμενοι στο δημοσίευμά σας http://kozan.gr/archives/46581 (23 Ιουνίου 2017 – 1:20 ΜΜ), θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι η υπηρεσία μας επιλήφθηκε άμεσα του θέματος που τέθηκε από τον αναγνώστη σας, τον οποίο και ευχαριστούμε για την ενημέρωση, ασφαλίζοντας τον υποσταθμό στο ΔΑΚ Κοζάνης.

Τέλος θα θέλαμε να πληροφορήσετε τους αναγνώστες σας ότι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την υπηρεσία μας, μπορούν να επικοινωνούν

είτε μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας μας https://www.deddie.gr

είτε τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: