Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 1/21-03-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2. Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 2/17-05-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση της αριθμ. 23/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού 2016»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή «Ηπειρώτικα» Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού εδαφών και β) Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού εδαφών και β) Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέας Ποντοκώμης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης (Ν.4257/2014 και Ν.4412/2016).
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου: Επισκευές Δ.Ε. Ελλησπόντου – Υψηλάντη – Αιανής – Ελίμειας.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων α) Δημοτικής Κοινότητας Αιανής, β) Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών,
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβ. 2.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου παραδοσιακού νερόμυλου Λευκοπηγής στον Ε.Μ.Α.Σ. «Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής» για μουσική εκδήλωση
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 23189/23.05.2017 αίτησης των α) κ. Καραστέργιου Κατίνας του Στεργίου & β) κ. Μαντζιάρη Στέλλας του Φωτίου, για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=463,07 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 030701 στο Ο.Τ. 914Α σύμφωνα με την αριθμ. 6/1990 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΞΕΝΙΑ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Τροποποίηση της αριθμ. 416/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
24. Χωροθέτηση – μίσθωση χώρου – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ» στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Έγκριση της αριθμ. 102/2017 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τέλη σύνδεσης με δίκτυο Αποχέτευσης»
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
27. Εξέταση Πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρησης της χρήσης χώρων στο 19ο Δημοτικό Σχολείο και στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κοίλων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ