Εκδήλωση στο Γ’ Κ.Α.Π.Η. Κοζάνης «Βιωματική δράση Μεσογειακή διατροφή και Γ΄ηλικία», την Πέμπτη 29 Ιουνίου.