«Τρανός χορός» στο δάσος των Αποστόλων, την Παρασκευή 30 Ιουνίου.