Υποβολή παραίτησης από μέλος του Δ.Σ. του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας του Κωνσταντίνου Παπανίκου.