Σας περιμένουμε στο 11ο αντάμωμα Λευκαριωτὠν και φίλων για μια βραδιά γεμἀτη μουσικἠ, τραγοὐδι, χορὀ με τη φωνἠ της λὐρας και τον ἠχο απὀ το σἀζι και με ἐνα κορυφαἰο μουσικὀ σχἠμα
Ελἀτε να περἀσουμε ὀμορφα με πολὐ κἐφι και διασκἐδαση, το Σἀββατο 8 Ιουλἰου 2017 στο προαὐλιο χὠρο του Συλλὀγου, στο παλιὀ δημοτικὀ σχολεἰο του χωριοὐ
Η παρουσἰα σας θα μας δὠσει ιδιαἰτερη χαρἀ
‘Ωρα ἐναρξης 9:00μμ