Ημέρες Χριστουγέννων του 1983 στην Κοζάνη. Οι φωτογραφίες του Μάρκου Πατσίκα.