Η επιτροπή προέκρινε ως νικητήρια του διαγωνισμού, την συμμετοχή με αριθμό 211325 (Βεργουλιάδης Γεώργιος), η οποία εκπέμπει τοπικότητα, δυναμισμό, έχει σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση και ενσωματώνει αφαιρετικά πολλαπλούς συμβολισμούς.

Στην δεύτερη θέση κατατάχθηκε η συμμετοχή με αριθμό 011214 (Β) (Διαμαντίδης Χρήστος), η οποία έχει λιτή και σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση, εκπέμπει δυναμισμό και αντανακλά τοπικότητα μέσω ενός ιδιαίτερου Κ.

Στην τρίτη θέση κατατάχθηκε η συμμετοχή με αριθμό 141090 (Α) (ΜΜS Διαφημιστική – Κεραμίτσης Νικόλαος), η οποία αντανακλά τοπικότητα και διαθέτει σαφή απεικόνιση.

Το λογότυπο θα επισημοποιηθεί μετά από σχετική έγκριση του Συμβουλίου Τοπονυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών και θα ακολουθήσει επίσημη και αναλυτική παρουσίαση.