Το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων έχει πια περάσει ανακουφίζοντας τους φετινούς υποψηφίους. Μένει όμως το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν την είσοδο στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάω για το κρίσιμο σημείο της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Το τεχνικό μέρος της υποβολής του απαιτεί προσοχή και να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Τι γίνεται όμως με το ουσιαστικό μέρος; Τι πρέπει να γνωρίζουν, να συνυπολογίσουν οι υποψήφιοι προκειμένου να κάνουν ένα καλό μηχανογραφικό; Παρακάτω θα αναδείξω σημεία-κλειδιά για τη διαδικασία επιλογής σχολών και της δήλωσής τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

  • Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού προϋποθέτει τη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του μαθητή. Ο καθένας πρέπει μέχρι σήμερα να γνωρίζει τι επαγγελματικός τύπος είναι, ποιες επαγγελματικές κατηγορίες του ταιριάζουν περισσότερο, ποια γνωστικά αντικείμενα εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά του.
  • Πολύ καλή γνώση των τμημάτων που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος. Να είναι δηλ. ενημερωμένος για τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων που επιλέγει, τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, τα μεταπτυχιακά που δυνητικά μπορεί κανείς να ακολουθήσει και τις εναλλακτικές καριέρες που το κάθε τμήμα δίνει. Για παράδειγμα, άλλο είναι να εισαχθεί κανείς σε ένα από τα δύο τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΔΠΘ και άλλο στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρόσβαση από 2ο & από το 5ο επιστημονικό πεδίο. Στην πρώτη περίπτωση ο απόφοιτος αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού, ενώ ο πτυχιούχος της δεύτερης περίπτωσης εγγράφεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
  • Το μηχανογραφικό συμπληρώνεται ορθά όταν ο υποψήφιος επιλέγει και ιεραρχεί τις σχολές της προτίμησής του σαν να έχει πιάσει 20.000 μόρια. Σε καμιά περίπτωση δεν προτείνεται η κατάταξη των τμημάτων βάσει των περυσινών τους βάσεων, ούτε φυσικά βάσει των προβλέψεων που κυριαρχούν αυτές τις μέρες.
  • Πρώτη επιλογή: ναι, επόμενες επιλογές: το χάος. Οι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν διαμορφώσει μια εικόνα για τις σχολές στις οποίες θέλουν να περάσουν. Μπορεί όμως αυτές τις σχολές να μην τις πιάνουν είτε επειδή είναι υψηλόβαθμες είτε επειδή δεν έγραψαν τόσο καλά όσο υπολόγιζαν. Αυτό λοιπόν, που πρέπει να κάνει ο κάθε υποψήφιος που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση είναι να αναζητήσει στο επιστημονικό πεδίο του ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν. Δηλ. να εντοπίσει ποιες άλλες σχολές υπάρχουν που θα του δώσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα ή κάτι άλλο παρεμφερές.
  • Υπάρχουν πολύ καλές επιλογές σχολών ακόμη και σε χαμηλές ζώνες μορίων, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίζουν καλές διεξόδους στην αγορά εργασίας. Ας αναζητήσει ο κάθε υποψήφιος εκείνες που εμπίπτουν στο δικό του επιστημονικό πεδίο και στα ενδιαφέροντά του. Δείτε τα ακόλουθα δύο παραδείγματα: α) οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Αυτοματισμού (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα), στο 2ο και 5ο επιστημονικό πεδίο, έχοντας ασχοληθεί με Μηχανολογία, Πληροφορική, Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική έχουν μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών τομέων στους οποίους μπορούν να απασχοληθούν (βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, επικοινωνίες, ενεργειακά συστήματα, ιατρική τεχνολογία, βιομηχανική πληροφορική, κ.ά. ) και παράλληλα εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕ. β) Το τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (με περσινή βάση λίγο κάτω των 6000μορίων!) προσφέρει τη δυνατότητα πολύ καλής απορρόφησης στην ελληνική αγορά των κλάδων ξύλου και επίπλου. Οι περισσότεροι απόφοιτοί του ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών τους ακόμη και πριν τη λήψη του πτυχίου τους. ­­­­

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικό δελτίου αποτελεί την κρίσιμη κίνηση για τη δικαίωση των κόπων τόσο των ίδιων των υποψηφίων όσο και ολόκληρης της οικογένειάς τους. Δώστε στη διαδικασία την αμέριστη προσοχή σας και το βάρος που της αναλογεί για να είναι σε θέση ο κάθε υποψήφιος να εισαχθεί σε μία σχολή της αρεσκείας του και να δημιουργήσει τη δική του επαγγελματική προοπτική!