Παρά την κατολίσθηση στο ορυχείο που τις τροφοδοτεί, ως βασικές αντιμετωπίζονται πλέον οι μονάδες του Αμύνταιου όσον αφορά την κατάρτιση της λίστας με τις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η λύση της τροφοδοσίας των μονάδων του Αμύνταιου από το κοντινό ορυχείο της Λακιάς έχει πλέον εδραιωθεί και ως εκ τούτου εκλείπει ο λόγος που είχε κάνει πολλούς αρχικά να θεωρούν ότι οι μονάδες αυτές βγαίνουν εκ των πραγμάτων εκτός λίστας.

Τις πρώτες ημέρες της κατολίσθησης στο ορυχείο Αμυνταίου, είχε θεωρηθεί ότι οι δύο ομώνυμες μονάδες, η διάρκεια ζωής των οποίων εκπνέει το 2019 αλλά θα μπορούσε να παραταθεί μετά από αναβάθμιση έως και το 2030, μένουν οριστικά εκτός λίστας. Και αυτό, με το ορυχείο καλυμμένο από τόνους χωμάτων, η τροφοδοσία τους βρισκόταν πλέον εντελώς στον αέρα. Τις τελευταίες ωστόσο ημέρες κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στα σενάρια, έστω με αστερίσκο, με βάση το εξής σκεπτικό : Εφόσον καταστεί δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες τροφοδοσίας τους από το ορυχείο της Λακκιάς, το οποίο γειτνιάζει με εκείνο του Αμυνταίου, τότε θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους, έστω δουλεύοντας με μειωμένη ισχύ, για παράδειγμα με 400 MW αντί για τα σημερινά 600 MW, και για τουλάχιστον μια δεκαετία.  Η λογική είναι ότι εφόσον μειωθεί η ονομαστική του ισχύς, τότε μπορούν να εξασφαλισθούν οι ποσότητες λιγνίτη που χρειάζεται ο συγκεκριμένος ΑΗΣ, προκειμένου να λειτουργήσει για ακόμη μια δεκαετία.

Το όμορο του Αμυνταίου, ορυχείο της Λακκιάς, το οποίο και η ΔΕΗ ξεκίνησε να διανοίγει το 2013, διαθέτει κοντά στα 10 εκατ. τόνους λιγνίτη. Η ποσότητα αντιστοιχεί στο περίπου 30% του εναπομείναντος κοιτάσματος στο Αμύνταιο (28 εκατ. τόνοι), μέρος του οποίου στελέχη της επιχείρησης θεωρούν πως είναι εκμεταλλεύσιμο. Στο κοίτασμα της Λακκιάς, τα ίδια στελέχη συνυπολογίζουν και τα 4,5 εκατ. τόνων που είχαν εγκλωβίσει οι αρχαιολόγοι, δεσμεύοντας το πάνω μέρος του κοιτάσματος στο Αμύνταιο. “Εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να βρούμε λύση. Το πολύ-πολύ, στο πωλητήριο του ΑΗΣ Αμυνταίου να υπάρχει όρος που να δεσμεύει την ΔΕΗ να του εξασφαλίζει το καύσιμο”, εξηγεί ο συνομιλητής μας. Το τίμημα σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσε παρά να είναι μικρό, αφού η αναβάθμιση του Αμυνταίου υπολογίζεται από την ΔΕΗ σε 80-100 εκατ. ευρώ, δίχως αυτό να σημαίνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν θα μπορούσε να ρίξει το κόστος.

energypress.gr