Ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία», η «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας» και ο Σύλλογος «Φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας» συμπράττουν προκειμένου να οργανώσουν τη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας με βάση το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY.

Η Βιβλιοθήκη πρόκειται να λειτουργήσει ως δανειστική μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Παρακαλούνται Βιβλιοθηκονόμοι, Αρχειονόμοι ή συναφείς με τον κλάδο ειδικότητες να απευθυνθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (τηλ.2463021154), στο Σύλλογο Μικρασιατών Πτολεμαΐδας(τηλ. 2463055113) και στο Σύλλογο «Φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας» (τηλ. 6984952548) ώστε να συσταθεί εθελοντική ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την υλοποίηση οργάνωσης της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία».