Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, την Παρασκευή 7/7/2017 και ώρα 9:30 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γενική Ενημέρωση – Ορυχείο Αμυνταίου
2. Οργανωτικά