Σε ισχύ από σήμερα, μέχρι και 05-01-2018, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον κάθετο άξονα Εγνατίας Οδού Σιάτιστας- Καστοριάς- Κρυσταλλοπηγής, για την κατασκευή Σταθµού ∆ιοδίων Ιεροπηγής. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από το Σταθµό ∆ιοδίων µέσω µίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση η οποία θα είναι η δεξιά κατά την πορεία κίνησης σε κάθε κατεύθυνση.

kozan.gr