Ο πίνακας κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU), κατάταξη γνωστή ως Shanghai ranking, δημοσιεύεται ετησίως από τον οργανισμό Shanghai Ranking Consultancy και ιστορικά, είναι η πρώτη λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά το 2003 προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong University της Κίνας. Η λίστα κάθε χρόνο αξιολογεί περισσότερα από 1200 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και δημοσιεύει τα 500 καλύτερα από αυτά, ενώ θεωρείται από τις κορυφαίες και γνωστότερες λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων. Από το 2009 δημοσιεύει κάθε χρόνο πίνακες κατάταξεις ανά επιστημονικό κλάδο (Global Ranking of Academic Subjects). Στις 28 Ιουνίου 2017 δημοσίευσε τη λίστα των καλύτερων πανεπιστήμιων ανά επιστημονικό αντικείμενο για το 2017. Η λίστα φέτος κατέταξε περισσότερα από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 52 επιστημονικά πεδία.

Τα κριτήρια της λίστας ARWU αφορούν κατά κύριο λόγο την έρευνα. Η κατάταξη έχει ως βασικά κριτήρια τις δημοσιεύσεις στο επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων Scopus και κυρίως την απήχηση (impact) των δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται στοιχεία από την βάση της Web of Science, όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων,  των ετεροαναφορών (citations), των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες, των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού του Πανεπιστημίου που παρέλαβε κάποιο σημαντικό επιστημονικό βραβείο.

Στις κατατάξεις της λίστας ARWU στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (Global Ranking of Academic Subjects) για το έτος 2017 αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια κατέχουν σημαντικές θέσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε από την κατάταξη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 7ο στον κόσμο στον κλάδο της Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού, 39ο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών 46ο στη Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία και στις θέσεις 101-150 στους Υδατικούς Πόρους. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει πολύ σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της Φυσικής (θέσεις 76-100),  Οδοντιατρικής (θέσεις 76-100), της Φαρμακευτικής (θέσεις 101-150), των Βιολογικών Επιστημών και της Κλινικής Ιατρικής  (θέσεις 201-300). Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι στις θέσεις 76-100 παγκοσμίως στον κλάδο της Δημόσιας Υγείας. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 151-200 παγκοσμίως στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης και Χρηματοοικονομικής. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα στις Κτηνιατρικές Επιστήμες (θέσεις 101-150), σε Γεωργικές Επιστήμες (201-300), Επιστήμες και Μηχανική της Ενέργειας (201-300). Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 76-100 στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Μεγάλη επιτυχία θεωρείται η θέση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πεδίο Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, που καταλαμβάνει την 76 θέση παγκοσμίως.  Τελος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται σε καλές θέσεις σε αρκετά γνωστικά πεδία και είναι το μόνο ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο στις πρώτες 300 θέσεις παγκοσμίως στον τομέα της Εκπαίδευσης (θέσεις 210-300).

Παρακάτω, η ομάδα του eduguide έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά την κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και του Πανεπιστημίου Κύπρου σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους.

Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017

Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering)

7                          Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

76-100               Πανεπιστήμιο Πατρών

101-150             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

151-200             Πολυτεχνείο Κρήτης

151-200             Πανεπιστήμιο Κύπρου

201-300             Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

201-300             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φυσική (Physics)

76-100               Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

201-300             Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χημεία (Chemistry)

301-400             Πανεπιστήμιο Κρήτης

401-500             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθηματικά (Mathematics)

301-400             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

301-400             Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

401-500             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιοιατρική Mηχανική (Biomedical Engineering)

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-300             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

201-300             Πανεπιστήμιο Πατρών

201-300             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική (Electrical and Electronic Engineering)

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-300             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

301-400             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

301-400             Πανεπιστήμιο Κύπρου

401-500             Πανεπιστήμιο Πατρών

Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (Telecommunication Engineering)

51-75                  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

76-100               Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

76-100               Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών (Computer Science and Engineering)

151-200             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

301-400             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

301-400             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

301-400             Πανεπιστήμιο Πατρών

301-400             Πανεπιστήμιο Πειραιώς

401-500             Πανεπιστήμιο Αιγαίου

401-500             Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χημική Μηχανική (Chemical Engineering)

101-150             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-300             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιστήμη και Μηχανική Υλικών (Materials Science and Engineering)

201-300             Πανεπιστήμιο Κρήτης

301-400             Πανεπιστήμιο Πατρών

401-500             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

401-500             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστήμη και Μηχανική της Ενέργειας (Energy Science and Engineering)

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-300             Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική (Environmental Science and Engineering)

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-300             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

301-400             Πανεπιστήμιο Κρήτης

401-500             Πανεπιστήμιο Πατρών

Υδατικοί Πόροι (Water Resources)

101-150             Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (Food Science and Technology)

76-100               Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

76-100               Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

201-300             Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία (Marine/Ocean Engineering)

46                        Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών (Transportation Science and Technology)

39                        Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βιολογικές Επιστήμες (Biological Sciences)

201-300             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

301-400             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βιολογία Ανθρώπου (Human Biological Sciences)

201-300             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωργικές Επιστήμες (Agricultural Sciences)

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

301-400             Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κτηνιατρικές Επιστήμες (Veterinary Sciences)

101-150             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

151-200             Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκπαίδευση (Education)

201-300             Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οικονομικά (Economics)

151-200             Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρηματοοικονομικά (Finance)

151-200             Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κλινική Ιατρική (Clinical Medicine)

201-300             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

301-400             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

301-400             Πανεπιστήμιο Κρήτης

301-400             Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

401-500             Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δημόσια Υγεία (Public Health)

76-100               Πανεπιστήμιο Κρήτης

101-150             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

301-400             Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

401-500             Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οδοντιατρική (Dentistry)

76-100               Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φαρμακευτικές Επιστήμες (Pharmacy and Pharmaceutical Sciences)

101-150             Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

201-300             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

401-500             Πανεπιστήμιο Πατρών

301-400             Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύμφωνα με την κατάταξη, οι ΗΠΑ κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε 32 από τα 52 επιστημονικά πεδία. Τα πανεπιστήμια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με 15 επιστημονικά πεδία στην κορυφή και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) με 5 επιστημονικά πεδία στην κορυφή. Άλλα πανεπιστήμια που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία περιλαμβάνουν το Στάνφορντ, το Μπέρκλεϋ, το Πενσυλβάνια και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία.

Δείτε όλες τις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο στο ακόλουθο link:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html

ΠΗΓΗ: https://www.eduguide.gr

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνα Νικολάου