Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας και πρασίνου της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος. Αυτή την εβδομάδα το πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στην Κίσσα και στην Αυγή. Οι καθημερινές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτενείς και στοχευμένες εργασίας οδοκαθαρισμού με μηχανικά και χειρονακτικά μέσα, καθαρισμούς οικοπέδων που έχουν ενταχθεί σε ειδική διαχείριση βάσει του άρθρου 94 του νόμου 3852/10, πλύσεις οδών, λοιπές εργασίες πρασίνου, κλαδέματα, συλλογή ογκωδών απορριμμάτων, καθαρισμούς παράνομων χώρων απόθεσης υλικών.

To πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων, παράλληλα με τις εργασίας που εκτελούνται στην πόλη της Κοζάνης.