Τη σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα του Αποστολή Φώτογλου στο Μαυροδένδρι επισκέφτηκε ο Υπουργός του ΥΠΑΑΤ Βαγγέλης Αποστόλου. Η μονάδα έχει δυναμικότητα 600 προβάτων Ελληνικών φυλών.