Όλοι οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις όπως και οι όσοι εξετάστηκαν την προηγούμενη χρονιά (2016) έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο διεκδικώντας μια θέση σε ένα από τα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο δημόσια πανεπιστήμια: το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό. Το μηχανογραφικό της Κύπρου περιλαμβάνει τα τμήματα μοιρασμένα σε 5 επιστημονικά πεδία, θεματικά αντίστοιχα με το ελληνικό μηχανογραφικό. Για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι βάσεις των τμημάτων της Κύπρου είναι, συνήθως, χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των τμημάτων της Ελλάδας. Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε για σπουδές στην κοντινή μας Κύπρο πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση εισδοχής, από τις 10 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017. Την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν προγράμματα σπουδών από όλα τα επιστημονικά πεδία ενώ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών εντασσόμενα μόνο στο 2ο, 3ο και 5ο επιστημονικό πεδίο.

Αναλυτικά, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν τα εξής προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό πεδίο:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

 • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

 • ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 • ΝΟΜΙΚΗΣ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 • ΦΥΣΙΚΗΣ

 • ΧΗΜΕΙΑ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν τα εξής προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό πεδίο:

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατεύθυνση ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατεύθυνση ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατεύθυνση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • XHMIKH MHXANIKH

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 • ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια βγαίνουν στις αρχές Αυγούστου, οπότε και οι υπεύθυνοι των πανεπιστημίων ενημερώνουν τους επιτυχόντες και τους ρωτούν εάν αποδέχονται τη θέση τους. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί τη θέση και να προχωρήσει τη διαδικασία εγγραφής στο τμήμα αλλά και να την αρνηθεί χωρίς καμιά επίπτωση. Οι σπουδές στα τμήματα των δύο δημοσιών πανεπιστημίων είναι δωρεάν και παράλληλα υπάρχουν παροχές των πανεπιστημίων που διευκολύνουν στους ελλαδίτες φοιτητές στη διαμονή και διαβίωσή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρω τις ετήσιες υποτροφίες και τα κουπόνια σίτισης, για όσους και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Τα πτυχία που λαμβάνονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου (καθώς η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναγνωρίζονται απευθείας στην Ελλάδα μέσα από τη διαδικασία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εσείς τι λέτε; Χρειάζεστε μια δεύτερη ευκαιρία για να σπουδάσετε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;