Εκδηλώσεις «Κομανιώτικα», την Τετάρτη 26 Ιουλίου .