Σε απάντηση δημοσιεύματος με τίτλο «Ένα κτήριο – αποθήκη στο κέντρο του χωριού – Μια ασχήμια που πρέπει να εκλείψει με την κατεδάφισή του» που υπογράφουν οι κ.κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος και Ιωάννης Σαντετσίδης, κάτοικοι ΤΚ Δρεπάνου, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

– Το αναφερόμενο ακίνητο, από το 2006 , είναι ιδιοκτησίας του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Δρεπάνου, με αριθμό τίτλου 42411.

– Ο Δήμος Κοζάνης έχει εκφράσει τη βούληση και προχωρά σε ενέργειες ώστε όπου είναι εφικτό, τέτοια κτήρια, τα οποία είναι πολλά στο σύνολο του Δήμου, να περιέλθουν στην κυριότητα του ώστε να λυθούν τυχόν προβλήματα, όπως αυτό που αναφέρεται στην επιστολή. Πρόκειται όμως για διαδικασίες, οι οποίες για να προχωρήσουν απαιτούν αποφάσεις των τοπικών Συνεταιρισμών με ότι αυτό συνεπάγεται.

– Αναφορικά με τα έσοδα από το Πανηγύρι του Δρεπάνου, φέτος για πρώτη φορά και στο εξής, το μεγαλύτερο μέρος τους χρηματοδοτεί έργα του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης, αποκλειστικά για την Τ.Κ. Δρεπάνου. Για το 2017 το έργο που χρηματοδοτείται είναι η «Βελτίωση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου» το οποίο βρίσκεται υπό δημοπράτηση ύψους 20.000 ευρώ.