Την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και κοινού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2017 – 2017 αποφάσισαν πριν από λίγες μέρες ΟΑΠΝ, ΔΗΠΕΘΕ και Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, oι συμβαλλόμενοι φορείς επιδιώκουν να συντονίζουν τη δράση τους, προκειμένου  να μην αλληλοεπικαλύπτονται οι εκδηλώσεις που θα διοργανώνουν,  να εντάσσονται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις τους σε ευρύτερους θεματικούς άξονες ή σειρά εκδηλώσεων(φεστιβάλ, κ.λπ.),  να καταρτίζουν κοινό σχεδιασμό ως προς τις δράσεις τους και να τον τηρούν,  να συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων που αφορούν την ανάδειξη του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος στο Δήμο και τέλος σε κάθε άλλη περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι το κρίνουν σκόπιμο.

 Στο πλαίσιο του κοινού σχεδιασμού που θα καταρτίζουν, θα καταγράφουν και τις ανάγκες τους σε υλικούς πόρους και προσωπικό εν όψει συγκεκριμένων εκδηλώσεων ή του γενικότερου σχεδιασμού τους. Στο συντονισμό αυτό σημαντικό ρόλο θα έχει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης, Παναγιώτης Δημόπουλος, από τον οποίον
αναμένεται και η πρωτοβουλία για τη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων φορέων. Ωστόσο, και κάθε φορέας θα μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συντονισμού με τους λοιπούς φορείς κατά την ελεύθερη κρίση του.

Στο πλαίσιο του κοινού σχεδιασμού οι συμβαλλόμενοι φορείς προτίθενται να καταρτίσουν και να
εγκρίνουν κοινό σχέδιο δράσεως για την περίοδο Σεπτέμβριος 2017- Αύγουστος 2019 το αργότερο
μέχρι τις 30 Ιουλίου 2017.

kozan.gr