Στιγμιότυπα από την αναβίωση του εθίμου «ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΑ” ή «ΜΩΜΟΕΡΙΑ”, που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Τετραλόφου Κοζάνης, 26-12-2016.