Στιγμιότυπα από την αναβίωση του εθίμου «ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΑ» ή «ΜΩΜΟΕΡΙΑ», που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Τετραλόφου Κοζάνης, 26-12-2016.