Αυτή είναι η νέα Ιπποκράτους στην Κοζάνη, μετά τις εργασίες ανάπλασης.