Με την με αριθμό 44/2017 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, η οποία εκδόθηκε επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, που καταθέσαμε σαράντα δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΕ», διατάχθηκε, αφού αναγνωρίστηκε το σύνολο των οφειλομένων αποδοχών μας, η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων και η σφράγιση καταστημάτων της στην περιοχή της Κοζάνης.
Το Ειρηνοδικείο Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες μας και την δυσχερή κατάσταση, στην οποία βρισκόμαστε λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων μας από την «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.», επιδίκασε προσωρινά μέρος των απαιτήσεών μας, ενώ για πρώτη φορά έγινε δεκτό με δικαστική απόφαση, ότι υφίσταται πρόθεση εκποίησης και υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών προς την κατεύθυνση της μεταβίβασης των πάγιων στοιχείων της «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.» προς την εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ».
Ειδικότερα το δικαστήριο συνεκτιμώντας όλα όσα εκτέθηκαν ενώπιον του, την κατάφωρη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και κατά κύριο λόγο την περιέλευσή μας σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας αντιμετώπισης ακόμα και των άμεσων αναγκών μας εξαιτίας της μη καταβολής των δεδουλευμένων μας, επέβαλε την λήψη του μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης και της σφράγισης των υποκαταστημάτων της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης προς το σκοπό εξασφάλισης των απαιτήσεών μας.
Η αναγνώριση της παράνομης συμπεριφοράς της εταιρίας «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.» από τις Δικαστικές Αρχές αλλά και για πρώτη φορά της επιδιωκόμενης από την ίδια μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων σε άλλη εταιρεία, αποτελεί για μας την μεγαλύτερη δικαίωση, απόδειξη ότι η δικαιοσύνη λαμβάνει υπόψη το περί δικαίου αίσθημα ενώ σε κάθε περίπτωση άξιοι συγχαρητηρίων είναι και οι νομικοί μας παραστάτες, Σπύρος Μπαλατσούκας και Αθανασία Τσώλη για την ορθή και αποτελεσματική εκπροσώπησή μας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου Εμπορίου  Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ Νομού Κοζάνης
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                    ΣΑΜΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ