Στο 20% υπολογίζεται η εξοικονόμηση δαπανών  ηλεκτρικού ρεύματος για την ψύξη στα Νοσοκομεία «Μαμάτσειο» Κοζάνης και «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας, κατά το τελευταίο τρίμηνο, και οφείλεται στην λειτουργία της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σε ζεστό νερό, ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθησης της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια. Τα παραπάνω ανήκουν στον προϊστάμενο των Τεχνικών υπηρεσιών του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας  Περικλή Κοσμολιάπτση, ο οποίος σπεύδει να διευκρινίσει, ότι δεν κλιματίζονται νέες κλινικές με το σύστημα αυτό αλλά εκείνες που κλιματίζονταν με τον συμβατικό τρόπο του ηλεκτρικού ψύκτη.  Το πιλοτικό αυτό έργο, με εφαρμογή πανελλαδικά  μόνο στα δύο Νοσοκομεία της ΠΕ Κοζάνης, παρέχει τη δυνατότητα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παραγωγής, επιπλέον του ζεστού νερού και ψύξης από ηλιακή ενέργεια, ενώ τον χειμώνα, η ίδια πηγή, θα προσφέρει ζεστό νερό

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Mαίρη Κεσκιλίδου