Ως γνωστόν με το συμβόλαιο Μεταβίβασης Ακινήτων μεταξύ ΔΙΑΔΥΜΑ και ΔΕΗ στις 5-6-2015 αποφασίσθηκε η  παραχώρηση κατά κυριότητα, από την ΔΕΗ στη ΔΙΑΔΥΜΑ, της έκτασης 827 στρ., που ήδη χρησιμοποιούσε η ΔΙΑΔΥΜΑ από το 2000 για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ και των λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, καθώς και της έκτασης των 277 στρ. που χωροθετείται ο ΧΔΒΑ. Η αντικειμενική αξία των εκτάσεων που μεταβιβάστηκαν στην ΔΙΑΔΥΜΑ ήταν 850.000 ευρώ κι αντ΄ αυτού η ΔΙΑΔΥΜΑ ανέλαβε τη διαχείριση 15.000 τόνων – επικίνδυνων και μη- αποβλήτων από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις της μόνο στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η κυριότητα των εδαφών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και έργων της, ήταν απαραίτητη καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει υποδομές, οι οποίες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων της νέας Μονάδας Επεξεργασίας των Απορριμμάτων (ΜΕΑ), Μονάδας αξιοποίησης του βιοαερίου από τα Α’ και Β’ κύτταρα του ΧΥΤΑ και Μονάδας επεξεργασίας της λυματολάσπης που παράγεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Δυτική Μακεδονία.

Πριν από ένα μήνα περίπου (3/7), στο Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ, τέθηκε το θέμα, αφού η εταιρεία πρέπει να αντεπεξέλθει στην υποχρέωσή της αυτή (δηλ. στη διαχείριση των 15.000 τόνων αποβλήτων (αμιάντου), από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία). Όπως αποφασίσθηκε, κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ, τα συσκευασμένα απόβλητα αμιάντου που προέρχονται από το ΛΚΔΜ/ΔΕΗ, θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανάντη και εντός του Γ’ κυττάρου του ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Η προς προσωρινή αποθήκευση ποσότητα δεν θα ξεπερνά τους επτά χιλιάδες τόνους (7.000 tn) και ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσής τους θα είναι έως και ενάμιση χρόνο από την ημερομηνία ταφής τους, έως ότου οδηγηθούν προς τελική
διάθεση σε ΧΥΤ Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ).

Αντίθετη άποψη είχε ο Δήμαρχος της Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρακτικά του Δ.Σ, που σας παρουσιάζει το kozan.gr, ανέφερε τα εξής:
«Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη συμφωνία της ανταλλαγής της έκτασης με τη ΔΕΗ, με αντάλλαγμα τη διαχείριση 15.000 τόνων αμιάντου, που με βάση τα ισχύοντα σημαίνει ότι πληρώσαμε αυτήν την έκταση με πάνω από 6.000 ευρώ το στρέμμα – και μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι είναι και συμφέρουσα αυτή η ανταλλαγή- για εκτάσεις μέσα στα ορυχεία, άγονες χωρίς καμιά αξία, έρχεται τώρα μπροστά μας. Τώρα πρέπει υποχρεωτικά μ’ αυτήν τη σύμβαση που υπογράψαμε, παρά το γεγονός ότι επισημάναμε όλα αυτά τα προβλήματα, να αποφασίσουμε να πάρουμε αυτόν τον αμίαντο μέχρι το τέλος του χρόνου ή την ποσότητα τώρα αλλά και τις επόμενες και να τις αποθηκεύσουμε προσωρινά στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. Η προσωρινή ταφή, σήμερα με την απόφαση αυτήν δημιουργούμε ένα άλλο πρόβλημα γιατί η προσωρινή αποθήκευση θα είναι σύντομη, θα λήξει σύντομα και επειδή εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν υποδομές για να γίνει οριστική διαχείριση αυτού του αμιάντου χωρίς μεγάλο κόστος, μετά από ένα χρόνο πάλι, θα συζητάμε που θα πάει αυτός ο αμίαντος. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον διαχειριστούμε γιατί, γιατί δε σκεφτήκαμε όταν βάζαμε την υπογραφή μας στην αρχή, τι σημαίνει αυτό. Με τη ΔΕΗ μπορούσαμε να έχουμε το χρησιδάνειο με αλλαγή όρων εάν διαπραγματευόμασταν, γιατί της κάνουμε χίλιες δύο χάρες αλλά ούτε καν τις αναφέρουμε όταν είναι να διαπραγματευθούμε, παίζουμε, δεν ξέρω γιατί, το ρόλο  της ΔΕΗ, αντί να παίζουμε το ρόλο της ΔΙΑΔΥΜΑ και έχουμε συνεχώς τα ίδια προβλήματα μπροστά μας. Φυσικά, τι πρέπει να κάνουμε τώρα; Αδιέξοδο. Μετά από ένα χρόνο θα έχουμε άλλο αδιέξοδο ξανά και δεν ξέρω εάν θα χρειαστεί να πάμε τον αμίαντο, δεν ξέρω που, εμείς. Μ’ αυτήν την έννοια, εγώ πιστεύω ότι το κακό ξεκίνησε πολύ στραβά και θα συνεχιστεί και δε συμφωνώ με κανένα τρόπο για τη διαχείριση, γιατί διαφωνήσαμε από την αρχή κάθετα με όλη αυτήν τη διαδικασία.»

Εν τέλει, το Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ, όπως προαναφέραμε,  τα συσκευασμένα απόβλητα αμιάντου που προέρχονται από το ΛΚΔΜ/ΔΕΗ, θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανάντη και εντός του Γ’ κυττάρου του ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Η προς προσωρινή αποθήκευση ποσότητα δεν θα ξεπερνά τους επτά χιλιάδες τόνους (7.000 tn) και ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσής τους θα είναι έως και ενάμιση χρόνο από την ημερομηνία ταφής τους, έως ότου οδηγηθούν προς τελική
διάθεση σε ΧΥΤ Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ). . Μειοψήφησε ο κος Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος.

kozan.gr