Οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, από την πλευρά της ΔΙΑΔΥΜΑ, ώστε να επιτευχθούν οι  στόχοι του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) σε συνδυασμό με τα 12 εγκεκριμένα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της περιφέρειας είναι :
Α. Διαχείριση ειδικών αποβλήτων
Β. Διαχείριση βιοαποβλήτων
Γ. Επαναχρησιμοποίηση
Δ. Αναβάθμιση ΚΕΟΔ
Ε. Συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων

Η ΔΙΑΔΥΜΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων που θα διακινούνται μέσα από τις εγκαταστάσεις που διαθέτει, έχει εξασφαλίσει ωριμότητα για τις παρακάτω δράσεις:

Στις παραπάνω θα προστεθούν δράσεις για την διαδικτύωση των εγκαταστάσεων και της Εκστρατείας Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Παραγωγών Αποβλήτων αναφορικά με την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων, ενώ παρακάτω περιγράφονται μη ώριμες, ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ, δράσεις

 

 

Από τις ώριμες δράσεις ξεχωρίζουν, οι δύο παρακάτω:

1. Υποδομές ΤΜΔΑ Σιάτιστας
Θα κατασκευαστούν νέες υποδομές στη ΤΜΔΑ Σιάτιστας προκειμένου να μετατραπεί σε Μεγάλο Πράσινο Σημείο του Δήμου Βοΐου. Με την κατασκευή των υποδομών θα γίνει δυνατή η διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ καθώς
και στην ΚΥΑ 18485/2017. Το έργο είναι αδειοδοτικά και μελετητικά ώριμο και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 242.000 ευρώ.

2. Υποδομές ΤΜΔΑ Κοζάνης + ΚΕΥ Κοζάνης
Θα γίνει επέκταση των υφιστάμενων υποδομών μεταφόρτωσης αποβλήτων και θα κατασκευαστεί το Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΕΥ) Κοζάνης. Οι νέες υποδομές χωροθετούνται σε όμορο οικόπεδο της νέας ΤΜΔΑ Κοζάνης το οποίο έχει παραχωρηθεί στην ΔΙΑΔΥΜΑ από τον Δήμο Κοζάνης. Το έργο είναι αδειοδοτικά και μελετητικά ώριμο καθώς έχει εκπονηθεί η τεχνική μελέτη του έργου ενώ έχουν εκδοθεί ήδη η Άδεια Δόμηση καθώς και η Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων.

3. Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ)
Πρόκειται για την αναβάθμιση της υφιστάμενης ΜΕΣ με την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αντίστροφης όσμωσης