Ο ήλιος από το ορυχείο Μαυροπηγής κι ο ήλιος από την Κορυφή Βοΐου. Οι φωτογραφίες είναι του Σ. Παπαϊωάννου.