«Φλεγόμενα» σύννεφα. Φωτογραφίες λήψης, 21/7, του Σάκη Παπαϊώαννου, από την Κορυφή Βοΐου.