«Χριστούγεννα παντού» σήμερα, Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου,  στον Κρόκο