Σκουπιδια, επικίνδυνα και κατεστραμμένα πεζοδρόμια, σκάλες, σοβάδες ξεκολλημένοι, παλιοσίδερα και γυαλιά σπασμένα, είναι μερικά απ’ αυτά που μπορεί να συναντήσει κάποιος αν επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις σχολείων στην περιοχή Πανόραμα στην Κοζάνη. Ας προβληματιστούν οι αρμόδιοι, βλέποντας τις φωτογραφίες, σημερινής λήψης: