Χορός του Μορφωτικού Ομίλου Πλατανορρεύματος, με τον Γιώργο Χαιρέτη, το Σάββατο 26 Αυγούστου.