Η «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας», ο σύλλογος «Φίλοι της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας» το Βιβλιολογείον «Μίµης Σουλιώτης» της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, το Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Κοζάνης και οι εκδόσεις «Πατάκη», συνδιοργανώνουν ετήσιο κύκλο προώθησης της ανάγνωσης µε καλεσµένο το συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Επίσης θα λειτουργήσουν εργαστήρια «∆ηµιουργικής Γραφής», «Αφήγησης» «Πολυφωνικής ανάγνωσης» ,«Βιβλιοδεσίας » και «Κατασκευής επιτραπέζιων & επιδαπέδιων παιχνιδιών» για τους µικρούς αναγνώστες που επιθυµούν να γνωρίσουν τo συγγραφέα και το έργο τoυ. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο 2018 θα ολοκληρωθούν τον Μάϊο 2018 και η γιορτή υποδοχής του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο θα αποτελέσει την κορύφωση των δράσεων, που θα πραγµατοποιηθεί το Μάιο στον υπαίθριο χώρο της ∆ΒΠ. Παράλληλα θα λειτουργεί κλειστή φόρµα δράσεων φιλαναγνωσίας που θα απευθύνεται σε όποια σχολεία της Εορδαίας επιθυµούν να συµµετέχουν στη δράση προγράµµατος µε τίτλο: «Ο Τριγωνοψαρούλης πάει …Βιβλιοθήκη».

kozan.gr