Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιείται από Κρατικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Κοζάνη και οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης και σε εγγραφή σε Μητρώο Εκπαιδευτών Τριτοβάθμιου Ιδρύματος ή στο Μητρώο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για το Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ καθώς γίνεται προετοιμασία για την απόκτηση Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων και διαμόρφωση της μικροδιδασκαλίας.

Επίσης μοριοδοτεί όσους συμμετέχουν σε Προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και δομών Δια Βίου Μάθησης.

Διάρκεια 300 ωρών και Κόστος 350€

Έναρξη Τμήματος : Οκτώβριος 2017

Εγγραφές: Σεπτέμβριος 2017

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

  • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
  • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
  • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Πληροφορίες- Εγγραφές : Πάλλα Μαριαρένα: 6946792463  

[email protected]