Γιορτή φακής στη Βροντή Βοΐου την Κυριακή 27 Αυγούστου.