Μουσικοί της πόλης στα 35α Λασσάνεια. Οι συναυλίες των επόμενων ημερών στην Κοζάνη.